Program


Pro KRAJinu

Shrnutí programu do krajských voleb 2020NEUSCHNEME

I v našem kraji se podmínky pro život mění před očima. Jen v posledním desetiletí jsme prošli v nevídaném rozsahu povodněmi, suchem, ekonomickou krizí a pandemií. Nestačí opravovat jejich následky. Musíme se zaměřit na příčiny! Kraj je nedokáže vyřešit všechny, ale má hodně možností, jak pomoci. Nutnou podmínkou je rozhodnout se ve vedení kraje, že to opravdu chceme.SOBĚSTAČNĚ

Už víme, že o základní věci se v případě nouze musíme postarat sami. Tím spíš, když pro to doma máme všechny předpoklady. Určitě mezi tyto základní věci patří voda, půda, která nás živí, a výroba energie a zpracování odpadů.PEČUJEME

Opět přibývá lidí, kteří pracují, snaží se a jejich příjmy přesto nestačí na bydlení, jídlo a další základní potřeby pro důstojný život. Samoživitelky, ti co z různých důvodů nemůžou pracovat na plný úvazek, osamělí senioři. Těmto lidem se vyplatí pomoci, nenechat je propadnout do dluhů a exekucí a do vyloučení z běžného života. Speciální téma jsou pro nás malé děti v kojeneckých ústavech – to je realita, která děti prokazatelně poškozuje pro další život, a hlavně není nutná. Ukončíme ji i v Libereckém kraji.ŽIVOBYTÍ pro 442 356

Aneb z čeho bude náš kraj živ v roce 2050? Průmysl automotive tady kvete a pracuje v něm mnoho lidí. Zrovna toto výrobní odvětví se ale ocitá ve velmi nejisté situaci, což ohrožuje i živobytí těch, kdo jsou na výrobě aut závislí.

Naší prioritou proto bude přeorientování kraje na moderní technologie, výzkum, vývoj, inovace a vysokou přidanou hodnotu. Máme navíc než být donekonečna montovnou.

K tomu by měl dopomoci už existující, ale zatím málo přínosný podnikatelský inkubátor a spolupráce v Technickou univerzitou v Liberci. Stále však budeme klást důraz na pro náš kraj tradiční obory jako jsou sklářství, bižuterie apod. Zároveň máme díky horám, čisté přírodě, mnoha přírodním a kulturním památkám i dobrému spojení na Prahu i okolní země velký potenciál pro cestovní ruch, který může přinést mnoho nových pracovních příležitostí. To vše jsou strategické oblasti, na které se budeme soustředit a do jejichž rozvoje budeme směřovat i finance.