Zničit obchvatem Jablonce Srnčí důl? Máme lepší řešení!image

Liberecký kraj právě dokončuje aktualizaci svého územního plánu, tzv. zásad územního rozvoje. I nadále v něm je vymezen koridor pro velký obchvat Jablonce nad Nisou. Jde skutečně o vhodné dopravní řešení v tomto městě?


Podle sčítání dopravy jezdilo v roce 2016 pod přehradou přes 10 000 vozidel denně – o 2 500 více než v roce 2010. Počet aut na výjezdu z Jablonce nad Nisou směrem na Lučany nad Nisou se od roku 2010 zdvojnásobil z 5 000 na bezmála 10 000. Po otevření nové silnice z Liberce do Jablonce nad Nisou se tento všeobecný nárůst dopravy projevil dalším navýšením intenzity dopravy. Pravidelné zácpy se objevují už na okružní křižovatce u jízdárny, kde se podle jabloneckého náměstka pro rozvoj uvažuje o vybudování stykové světelně řízené křižovatky, a dále u světelných křižovatek u přehrady.


Obchvat


Čekání na nereálný obchvat


Dopravní plánovači vymysleli pro tranzit dopravy na trase Liberec – Tanvald řešení v podobě megalomanského obchvatu. Jeho stavba je však ve hvězdách. Jde o ohromné dílo, jehož náklady se odhadují na cca 4 miliardy korun. Než se taková stavba dostane na seznam priorit státu, bude muset naše země ještě dlouhá léta bohatnout.


Nyní kraj projednává úpravu koridoru, aby nebyl veden přímo přes Srnčí důl, ale kolem něj. I tak by měl obchvat na lesy v této oblasti drtivý dopad, stejně jako na obytné prostředí Žižkova vrchu, kde by obchvat duněl pod okny panelových a rodinných domů. Celé to je ale jen teorie, protože realizace této stavby je naprosto nereálná. Nejhorším výsledkem tohoto dopravního „řešení“ je tak skutečnost, že se dlouhodobě neřeší dopravní obtíže v Jablonci nad Nisou.


V roce 2017 na krajském výboru hospodářského a regionálního rozvoje prezentoval Jindřich Felcman (kandidát za Pro KRAJinu) úpravu krajského územního plánu. Navrhoval místo nereálného obchvatu vymezit průtah silnice kolem přehrady umožňující i tunelové řešení. Tunel by před tranzitní dopravou ochránil tuto centrální část města včetně obytné zástavby. Mezi plánovaným tunelem a okružní křižovatkou u jízdárny na jednu stranu, i mezi tunelem a Jabloneckými Pasekami na druhou stranu se obytné budovy podél silnice vyskytují minimálně.


Realizace tunelu a vedení tranzitu pod přehradou by město nijak zásadně nezatížilo. Oproti obchvatu jde ale o mnohem levnější a reálnější řešení. Odhady na jeho realizaci se pohybují kolem 200-300 mil. Kč. Malá část z ušetřených tří a půl miliard by se dala využít na úpravy průtahu (doplnění zeleně, opravy chodníků, zabezpečení přechodů pro chodce), případně na výkupy sousedících obytných staveb.


„Samozřejmě 200-300 milionů je pro rozpočet Jablonce nad Nisou ohromná částka. Proto má smysl bojovat na úrovni krajského územního plánu a krajského zastupitelstva za řešení tranzitní dopravy tzv. pod přehradou s dlouhým tunelem. To jde vzhledem k investičním nákladům narozdíl od drahého obchvatu realizovat v dohledné době. Šlo by totiž o silnici I. třídy a její realizaci by hradil stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, které má oproti Jablonci nad Nisou nesrovnatelné možnosti,“ říká jablonecký zastupitel a kandidát koalice Pro KRAJinu Jakub Macek.


Politické strany ve vedení kraje na obchvatu trvají


Vedení kraje bohužel naše podněty nevyslyšelo. Zástupci Starostů pro Liberecký kraj, ČSSD, ODS i ANO odsouhlasili krajskou územně plánovací dokumentaci i s obchvatem. Krajský zastupitel za ODS a v té době primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl jiné řešení na jednání zastupitelstva výslovně odmítl.


V tuto chvíli se tak zcela zbytečně již třetím rokem na kraji plánuje kosmetická úprava koridoru pro obchvat, který nikdy nebude postaven. Namísto toho, aby se hledalo řešení dopravní situace v Jablonci nad Nisou, které je reálné a proveditelné v dohledné době.

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více