Náš plán pro boj se suchem v Libereckém krajiimage

Za posledních 60 let se v České republice zvedla průměrná teplota o dva stupně a výpar z půdy se zvýšil o polovinu. Za 100 let se přitom o polovinu snížila schopnost půdy zadržovat vodu kvůli zastavění, melioracím, napřímení vodních toků a nevhodnému hospodaření. Výsledkem je sucho, střídané bleskovými povodněmi.

Abychom zajistili vodu pro lidi i pro přírodu, musíme rychle, plošně a komplexně obnovit krajinu tak, aby lépe odolávala klimatickým extrémům. Fungující krajina s dostatkem vody a zároveň odolná proti povodním vyžaduje velké množství vzájemně propojených opatření na celých povodích řek nebo alespoň větších potoků. Hlavní práci v tom má krajská samospráva, protože obce a soukromí vlastníci mohou pomoci jen s jednotlivostmi a stát je příliš daleko.

Náš plán zahrnuje:

Tvorbu komplexních studií opatření v krajině v jednotlivých povodích

Jednání s vlastníky (obcemi i soukromníky) o realizaci těchto opatření

Podporu přípravy konkrétních projektů (finanční, odbornou, při zajištění potřebných povolení)

Podporu realizace konkrétních projektů, včetně možného kompletního převzetí projektu

Jednání se státními podniky Povodí Labe a Ohře, které mají na starost správu vodních toků včetně protipovodňových opatření a disponují dalšími financemi 

Podporu žadatelů při získávání finančních zdrojů z operačních programů a národních zdrojů

Hlavním nástrojem je zadání pro krajskou Agenturu regionálního rozvoje na zpracování komplexních studií řešení po jednotlivých povodích, na vedení jednání s vlastníky a na realizaci projektů. Krajská agentura také dokáže shlukovat projekty a administrovat velké dotační žádosti do operačních programů ministerstev zemědělství a životního prostředí.

Doplňkovým nástrojem je dotační program na podporu zadržování vody v krajině pro projekty vnějších žadatelů. Tento fond je na náš návrh v Libereckém kraji ustaven od roku 2019 a pomáhá s několika projekty ročně.

Ke znatelnému zlepšení problémů se suchem však potřebujeme v kraji takových projektů stovky. Každý den musí být vybudováno alespoň jedno takové opatření! Proto je nezbytné, aby plánování, přípravu a stavby ve velkém řídil a táhnul kraj. Cílem je prosadit obnovu krajiny jako jednu z priorit kraje, udělat z ní osobní prioritu hejtmana nebo náměstka pro životní prostředí, vyčlenit na tuto oblast každoročně 100-150 mil. Kč z krajského rozpočtu a s využitím dalších zdrojů do obnovy krajiny ročně investovat 400-500 mil. Kč.


nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více