Krajina je nejlepší investiceimage

Zdravá příroda přináší lidem celou řadu užitků zcela zdarma. Je zdrojem surovin, zadržujte vodu v krajině a tím nás chrání před povodněmi i suchem, čistí ovzduší, ochlazuje prostředí nebo poskytuje prostor pro rekreaci. Mnohé studie rovněž prokázaly pozitivní vliv pravidelného pobytu v přírodě na fyzické a psychické zdraví lidí. 

Množství užitků poskytovaných přírodou se ale vlivem přímých i nepřímých zásahů člověka jako je např. přibývání zastavěných ploch, narovnávání vodních toků a meliorace snižuje. V důsledku toho vzniká finanční zátěž jak pro domácnosti a firmy, tak pro veřejný sektor. Příkladem mohou být náklady na prohlubování studní, na odstraňování povodňových škod či důsledků kůrovcové kalamity. Bez změny našeho přístupu budou tyto náklady do budoucna neustále narůstat. 

Abyste měli lepší představu o tom, o jaká čísla může v případě služeb poskytovaných přírodou jít, uvedeme několik příkladů. Les o rozloze 42 km2 nám poskytuje protipovodňovou ochranu ve výši zhruba 32 milionů korun, v případě zadržování skleníkových plynů jde dokonce o 3,4 miliardy. 
Chytrými investicemi v krajině můžeme pomoci přírodě se opět uzdravit a ta nám to mnohonásobně vrátí tím, že jinde ušetříme.  Na rozdíl od různých technických opatření naplňujících pouze jediný účel (např. mobilní protipovodňové hráze nebo hlubší vrty), poskytují přírodě blízká opatření jako mokřady, tůně nebo poldry celou řadu přínosů celé společnosti i přírodě samotné současně. Při realizaci přinesou investice do krajiny pracovní příležitosti pro místní obyvatele a firmy. 

Jak připomíná Jaromír Baxa, ekonom a kolega z Pro KRAJinu, během minulé ekonomické krize byla ze všech investičních opatření nejefektivnější Zelená úsporám. Ze současných analýz vychází, že by investice do krajiny mohly sehrát podobně klíčovou roli při cestě ven z krize způsobené pandemií koronaviru.

Z dlouhodobého hlediska navíc zdravá krajina významně přispěje ke snížení výdajů na zdravotní péči (pěkná příroda například láká ke sportu a pobytu na čerstvém vzduchu), ke zvýšení atraktivity regionu pro turisty (zlepšení zaměstnanosti a příjmů z cestovního ruchu) nebo zvýšení zemědělské produkce resp. snížení eroze zemědělské půdy. Díky zlepšenému zadržování vody v krajině nebude potřeba vynakládat tolik prostředků na protipovodňová opatření či odstraňování povodňových škod nebo na budování dodatečné vodohospodářské infrastruktury. Naše krajina bude díky těmto investicím odolnější vůči stále častějším extrémním výkyvům počasí a ochrání také nás. Investovat do krajiny se vyplatí nám a pomůže našim potomkům.

Autor textu Jiří Louda je ekonom, který se zabývá ekosystémovými službami, šetrnými způsoby lesního hospodaření nebo adaptačními opatřeními na změnu klimatu. Více o něm se dozvíte v jeho medailonku.


Jiří Louda

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více