Dobrý sedlák se stará o krajinuimage

Jmenuji se Martin Rosenbaum. S manželkou Janou a našimi dětmi hospodaříme v Jindřichovicích pod Smrkem na farmě Lukava.


Řadu let jsme se věnovali chovu ovcí a výrobě ovčích sýrů. Možná jste se s námi setkali na farmářských trzích v Liberci či jinde. V současné době začínáme s pěstováním zeleniny. Učíme se pracovat s půdou, používat koně na práci na farmě a hospodařit tak, abychom se tím uživili.  Zároveň však chceme, aby po nás zůstávala harmonická a zdravá krajina. Podle toho se dá dobré zemědělství rozpoznat, podle krajiny, kterou vytváří.  


V naší vesnici stávaly do druhé světové války tři mlýny. Ty mlýny mlely obilí, které se zde vypěstovalo, pro lidi, co tu žili, za pomoci vody, která tu proudila. Po válce mlýny utichly, ale v potoce bylo stále dost vody na to, aby se v potoce dařilo pstruhům, ale třeba i zimním sportům. Jedna z oblíbených historek místních rodáků spočívá v popisu dobrodružství, když jezdili na bruslích po zamrzlém potoce z jednoho konce vesnice na druhý. 
Pak přišla 70.léta. V chalupách přibývaly pračky a splachovací záchody. Na polích umělá hnojiva a meliorace. Drobná vodní dílka původních hospodářů byla poničena a noví státní statkáři o ně nejevili zájem. Stále bylo však z čeho brát. Byla tu zásoba mokřin a lesů. Před dvaceti lety se daly ještě v potoce chytat ryby. Žádné kapitální úlovky, ale dost pro zábavu kluků z vesnice. Po dně potoka se táhl povlak řas, živený přepady žump a septiků, ale dole pod vesnicí se dal potok zase dal sám do pořádku a žil si svým životem.

Loni, už z kraje léta, vyschly všechny přítoky a s nimi i všichni jejich obyvatelé. Z potoka, který dříve sytil tři mlýny, se stala ubohá stružka. Vody v potoce sice  ubylo, ale splašků nikoli. To by však pořád lidem nevadilo. Horší věc je, že není čím splachovat. Voda totiž zmizela i ze studní. Věci, které byli dříve samozřejmé, se nyní stávají obtížnými. Komfortní vykonání potřeby, ale i sázení stromů. 


Tytam jsou doby, kdy člověk jednoduše zasadil stromek do hlíny. Zjara či na podzim v tom nebylo rozdílu. Dnes je potřeba sadit už prakticky jen na podzim. Je zde větší šance, že strom nějakou vodu stačí přijmout. Jaro je bez tajícího sněhu suché a rychlé. Stalo se normou, že v březnu a dubnu máme letní teploty. Na rekordy jsme si již zvykli. Každý z nás pamatuje minimálně tři stoleté záplavy a každé následující léto je teplejší než to předchozí.


Vědci nedávno oznámili, že letošní rok bude nejsušší za posledních 500 let. Musel jsem nám “poblahopřát” k rozhodnutí začít pěstovat zeleninu zrovna v této době. Ještě před pár lety se dalo uvažovat o tom, že by na zahradě mohlo vyrůst něco bez závlahy. Už si to nemyslím.

V dnešní době se vozí voda i kravám, co se pasou  na pastvinách. V roce 2018 vlivem sucha vzrostla cena sena třikrát. Balík stál najednou 1000,- Kč a kdo ho chtěl, ten tu částku musel dát. Letos se zdá, že nás čeká takový nárůst i u některých potravin. 


Jako zemědělec vnímám všechny tyto změny z první ruky. Nebudu zakrývat, že často s určitou obavou. Zároveň však vím, že vše živé má neuvěřitelnou schopnost regenerace. 


Zkušenost s pandemií koronaviru nám ukázala, že bezprostřední tíhu krizových událostí nesou lidé na regionálních úrovních, ve městech a krajích. Na nich záleží, kam se pomoc dostane a  jak rychle. Mají na starosti konkrétní území, města a instituce. Často dokáží jednat mnohem lépe a s větším rozumem než vláda. 


Proto považuji za důležité, aby ve vedení kraje byli lidé, kteří vnímají klimatickou změnu jako klíčovou výzvu dnešních dnů. A proto jsem se rozhodl podpořit hnutí Pro krajinu.


Kompletní program Pro KRAJinu naleznete zde

nejnovější články
image

Josef Šedlbauer: Musíme to překlepat, a využít koupený čas k zásadním změnám

Rozumím tomu, že jste po včerejším oznámení opatření naštvaní, unavení, znechucení nebo vystrašení z toho, kam spějeme.

Více
image

Ovocné aleje i Sad zrození: přidejte se k sázení!

Pomozte sázet nové aleje ovocných stromů, ať máte za deset let kam chodit na rande nebo na procházku s dětmi.

Více
image

182 miliard pro budoucnost

Peníze na obnovu země po pandemii můžeme využít k uzdravení krajiny i českého školství. Současný vládní návrh není dobrý.

Více